Τι προσφέρει το Άτμισμα

Υπάρχουν αρκετές μελέτες που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ατμισμός και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου γενικότερα δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στους πνεύμονες. Μια από τις πιο εντυπωσιακές είναι ανακάλυψη του Dr. Polosa που σε ασθματικούς καπνιστές, η μετάβαση στο άτμισμα — ή ακόμα και απλά η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου για τη μείωση του καπνίσματος — συνέβαλε στη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας.
«Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να βοηθήσει τους καπνιστές με άσθμα να μειώσουν την κατανάλωση τσιγάρων ή να παραμείνουν εγκρατείς και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλει στο να μειωθεί το βάρος των συμπτωμάτων του άσθματος που σχετίζονται με το κάπνισμα» έγραψε ο Polosa. «Τα θετικά ευρήματα που παρατηρούνται με e-cigs μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε την υπόθεση ότι αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι πολύτιμα για την παύση του καπνίσματος και ακόμα για τη μείωση της βλάβης που προκαλεί ο καπνός σε ασθενείς με άσθμα που καπνίζουν.»